Ograniczenia, z którymi musi się liczyć kredytobiorca konsolidacyjny

Ograniczenia, z którymi musi się liczyć kredytobiorca konsolidacyjny

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego wcale nie jest takie łatwe, a sam proces jego udzielania, jest dość złożony i czasochłonny. Nic więc dziwnego, że wielu kredytobiorców, praktycznie do ostatniej chwili ociąga się ze złożeniem stosownego wniosku. Mają oni bowiem świadomość, że konsolidacja, wymusi na nich zastosowanie określonych, budżetowych ograniczeń. O czym mowa?

Po pierwsze – koszty

Wbrew ofertom rozpowszechnianym przez banki, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, jest niestety dosyć... drogie. Kalkulując jego koszty, trzeba mieć na uwadze, że spora liczba ofert generuje koszty na poziomie połowy pożyczanych środków. Na ten stan rzeczy, ma m.in. wpływ:

  • koszty obsługi, które z reguły są dość wysokie, biorąc pod uwagę zakres czynności dotyczących banku udzielającego zobowiązania,
  • koszty, które zależą chociażby od ryzyka ponoszonego przez bank, większość ofert konsolidacji ma charakter indywidualny, dlatego wysokość ich kosztów trudno ustalić.

Po drugie – zobowiązania

Bądźmy szczerzy – choć zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest uważane jako tzw. „brama” do zaciągania kolejnych kredytów, lepiej nie iść tą drogą. Konsolidacja – podobnie jak każdy inny kredyt – podlega ogólnym mechanizmom rynkowym. Wartość raty może wzrosnąć, chociażby na skutek znaczącego podniesienia stóp procentowych. Skoki te – w zależności od sytuacji na rynku – mogą przełożyć się na dodatkowe 200 – 300 złotych, które trzeba będzie skądś wyciągnąć. Oczywiście zasada ta nie dotyczy tych osób, których finanse pozwalają na takie ryzyko. Dlatego decyzja o zawiązaniu kolejnych zobowiązań, powinna być głęboko przemyślana.

Po trzecie – czas

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, wiąże się z odpowiednio długim oczekiwaniem. Wszystko zależy tu od wielu zmiennych, takich jak wysokość dochodów, ich struktura, wysokość istniejących zobowiązań i ich dynamika... Jednym słowem, procedura przyznania kredytu konsolidacyjnego, może i nie trwa tak długo, jak w przypadku hipotek, ale z pewnością wydłuża się w czasie. W związku z tym, należy pamiętać o:

  • konieczności bieżącego aktualizowania wysokości istniejących zobowiązań, które – jak wiadomo – będą w trakcie procedury udzielania konsolidacji stopniowo spłacane,
  • przygotowaniu odpowiednio dużej poduszki finansowej – nic tak nie szkodzi opinii klienta konsolidacyjnego, jak opóźnienia w spłatach; ważne jest, by decyzja o zaciągnięciu konsolidacji, zapewniała możliwość płynnej spłaty reszty kredytów do momentu ich uregulowania przez bank,
  • cierpliwości – jakiekolwiek nerwowe ruchy czy decyzje, nie sprzyjają wyborowi odpowiedniej oferty; stąd też tak ważne jest, by w decyzji dotyczącej udzielenia kredytu, wspierał nas profesjonalny doradca.

Podsumowanie

Tak czy inaczej, zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego wiąże się z określonymi ograniczeniami. Marketing a rzeczywistość, to zupełnie inne kwestie. Warto je uwzględnić, przy podejmowaniu decyzji o konsolidacji bieżących zobowiązań.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego