Lokaty kwartalne.

Lokaty kwartalne.

Lokata Na Nowe Środki w Noble Banku. Jest lokatą kwartalną z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,50% w skali roku. Na lokatę można wpłacić środki od 500 złotych do maksymalnie 1 mln złotych. Na lokatę można wpłacić wyłącznie nowe środki. Jest to depozyt na okres 4 miesięcy bez konieczności zakładania konta osobistego w banku. Oprocentowanie jest stałe, a kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu. Oferta przeznaczona jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów banku. Ma ona charakter odnawialny i można ją założyć przez telefon lub Internet. Utrata odsetek jest konsekwencją zerwania lokaty przed czasem. Lokata dla nowego klienta w Alior Banku jest depozytem na 100 dni z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest stale przez cąły czas trwania lokaty. Na lokatę wpłacimy środki pieniężne od 1 000 złotych do maksymalnie 50 000 złotych. Po otwarciu rachunku w systemie banku można założyć tą lokatę w ciągu dwóch tygodni. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie w Alior Banku Konta Jakże osobistego. Lokata jest odnawialna z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Depozyt można założyć w oddziale banku, a jego zerwanie przed czasem ma w konsekwencji całkowitą utratę odsetek jakie udało się wypracować. Moto Lokata Plus w Toyota Banku to lokata trzymiesięczna z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,00% w skali roku. Do założenia tej lokaty potrzebne są środki pieniężne w kwocie minimum 2 000 złotych. Kwota maksymalna na tej lokacie to 50 000 złotych. Oprocentowanie depozytu składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest oprocentowanie standardowe w wysokości 1,5% i oprocentowanie dodatkowe również w wysokości 1,5% w skali roku. Oprocentowanie wyższe możmey uzyskać, jeżeli w dniu założenia lokaty mamy aktywną umowę na kredyt samochodowych w Toyota Banku. Lokata jest nieodnawialna przeznaczona i dla nowych i dla obocecnych klientów banku. Utrata odsetek czeka każdego kto zdecyduje sie na zerwanie lokaty przed terminem jej wykupu.

Lokaty kwartalne w Idea Banku.

Lokata NR 1 w Idea Banku to kolejna z lokat kwartalnych, tym razem trzymiesięcznych. Oprocentowana jest nominalnie na 3,40% w skali roku. Można na nią zdeponować środki pieniężne w wysokości od 500 złotych do maksymalnie 1 mln złotych. Jest to lokata jaką założymy bez otwierania konta osobistego, ani też bez konieczności otwierania innych produktów bankowych. Lokata ma charakter odnawialny z kapitalizacją odsetek na koniec okresu. Mogą z niej skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci banku. Założymy ją przez Internet, mobilnie, w oddziale banku, lub przez telefon. Skutkiem zerwania tej lokaty jest utrata odsetek. Lokata STANDARDOWA w Idea Banku oprocentowana jest w skali roku na 3,00%. Zakres kwot na tej lokacie to przedział od 1 złotego do 1 mln złotych. Jest to lokata trzymiesięczna o jaką można wnioskować jedynie telefonicznie. Z oferty mogą korzystać wszyscy klienci banku bez konieczności zakładania konta. Lokata BEZTROSKA w Idea Banku jest lokatą trzymiesięczną z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 2,80% w skali roku. Minimalna kwota na lokacie to 500 złotych, zaś maksymalna 1 mln złotych. Depozyt założymy bez otwierania konta w banku jak również bez korzystania innych produktów bankowych. Klienci mają możliwość zerwania lokaty bez utraty zgromadzonych odsetek co z pewnością jest jedną z zalet tej oferty. Niewiele jest lokat, które można zerwać w każdej chwili nie tracąc zgromadzonego zysku. Ta lokata jest pod tym względem jedną z lepszych na rynku.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego