Kredytodawca, a formalności

Kredytodawca, a formalności

Prowadzenie działalności pożyczkowej wymaga od kredytodawcy dopasowania do wielu dość zaawansowanych przepisów. Najważniejsze ustawy odnoszące się do funkcjonowania sektora kredytów gotówkowych to ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, a także rozporządzenia pochodzące z Komisji Nadzoru Finansowego, czy wytyczne Narodowego Banku Polskiego, szczególnie w zakresie zarządzania stopami procentowymi. Jakie obowiązki posiada zatem kredytodawca względem kredytobiorcy i jak to wpływa na zadowolenie ze współpracy pomiędzy podmiotami?

Analiza zdolności kredytowej i dochodów kluczowa dla kredytodawców

W aktualnym standardzie udzielania pożyczek gotówkowych bardzo ważną rolę odgrywa monitorowanie i to dość szczegółowe dochodów kredytobiorców przez instytucje finansowe. Udzielanie pożyczek bez monitorowania baz BIK, bez dochodów dla bezrobotnych to już w praktyce przeszłość. Teraz kredytobiorca musi posiadać dochód umożliwiający bezproblemową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Kredytodawcy nie mogą od tej zasady odchodzić przy legalnym funkcjonowaniu. Szara strefa pożyczek gotówkowych naturalnie dalej funkcjonuje, ale w znacznie mniejszym wymiarze. Po zmianach przepisów dotyczących ograniczenia kosztów pozaodsetkowych z branży kredytowej odpłynęło w granicach 30, a nawet 40% podmiotów. Wskazuje na to większość raportów z rynku kredytowego w ostatnich latach. Nawet giganci pożyczkowi, chociażby Provident przechodzą restrukturyzację w związku z dopasowaniem do nowych norm prawnych. Kredytodawca posiada wiele obowiązków informacyjnych. Przede wszystkim nie może być mowy o nieczytelnym podawaniu danych o konkretnej ofercie pożyczki gotówkowej. Najpopularniejsze błędy to zaniżanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, niedopasowanie do normalnych warunków ekonomicznych przykładu reprezentatywnego, czy ukrywanie pewnych danych o kredycie gotówkowym. Z negatywnymi praktykami marketingowymi na rynku kredytowym walczy przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu akurat UOKiK sprawdza się dobrze, a większość ofert z banków detalicznych i firm pożyczkowych charakteryzuje się dużą przejrzystością dla przeciętnego kredytobiorcy.

Wyrównanie obowiązków wszystkich pożyczkodawców spotykanych na rynku

Obowiązki banków detalicznych, firm pożyczkowych, a także niezależnych doradców kredytowych zostały w praktyce wyrównane. Niezależnie od tego, czy pójdziesz do niewielkiej firmy pożyczkowej, czy do doradcy podmiot musi spełniać normy ustawy o kredycie konsumenckim. Wskazana ustawa powinna stanowić niezbędny wyznacznik współpracy dla kredytobiorcy. Nie jest to długi akt prawny, zawiera wiele konkretów odnośnie obowiązków kredytodawców. Praktycznie każdy kredytodawca wykorzystuje pół – automatyczne standardy oceny zdolności kredytowej. Nie powinny zaskakiwać pytania o dochody, o strukturę wydatków gospodarstwa domowego, o stan cywilny (opcjonalnie, możesz odpowiedzieć lub nie, dowolność). Podpięcie kredytu gotówkowego do rachunku osobistego to coraz popularniejsza praktyka umożliwiająca szybkie udoskonalenie płynności budżetu domowego.

Ochrona kredytobiorcy kluczowa

Kredytodawcy nie mają lekko pod względem prawnym i ekonomicznym. Zmieniły się zasady udzielania pożyczek gotówkowych, szczególnie względem kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Można powiedzieć, że kredytobiorca posiada naprawdę duży poziom ochrony pod warunkiem, że spełni normy wejścia na rynek kredytowy (dochód, dobra zdolność kredytowa). Co myślisz o formalnościach spotykanych u kredytodawców? Czy się z nimi zgadzasz?

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego