Kredyt hipoteczny na 200 tysięcy od A do Z!

Kredyt hipoteczny na 200 tysięcy od A do Z!

Koszty kredytu hipotecznego to temat, któremu poświęca się bardzo dużo uwagi. Co więcej, nie zawsze ograniczają się one do samego oprocentowania. Część z nich to koszty dodatkowe (zmienne), których wartość zależy nie tylko od procentowanego współczynnika, ale też od wartości danej nieruchomości. Jak zatem wygląda to w praktyce? Jakie hipotetyczne koszty poniesiemy, zaciągając zobowiązanie na tytułowe 200 tysięcy złotych?

Słów kilka o liczbach

W naszym symulowanym kredycie przyjęliśmy, że okres kredytowania to 25 lat. Biorąc to pod uwagę, w symulacji (przy założeniu, że raty są stałe), ogólne koszty takiego zobowiązania przekraczają 80 tysięcy złotych. Oznacza to, że po 25 latach będziemy musieli zwrócić nieco ponad 330 tysięcy złotych, z założeniem, że stopa WIBOR nie ulegnie zmianie. Oczywistym jest, że przy tak długim okresie kredytowania najprawdopodobniej ona wzrośnie, aczkolwiek – w pewnym zakresie – jest też możliwy jej spadek. Biorąc pod uwagę powyższe parametry można łatwo dojść do wniosku, że miesięczna rata kredytu wyniesie około 900 złotych. Dla porównania, przy ratach zmiennych (malejących) wartość ta maksymalnie wyniesie około 1200 – 1300 złotych, by następnie spaść do 700 – 800 złotych. Niestety w ogólnym przeliczeniu taki wariant mógłby być droższy i to nawet o kilka procent sumy całego kredytu.

Ubezpieczenia – co warto o nich wiedzieć?

Powyższe koszty obejmują wyłącznie podstawowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (np. pożar). Rocznie jest to mniej więcej 0.08 procent wartości ubezpieczanej nieruchomości. W tym wariancie kosztowym nie uwzględniono innych form ubezpieczeń, takich jak:

  • ubezpieczenie od utraty pracy,
  • ubezpieczenie pomostowe (obowiązujące w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej),
  • ubezpieczenie na życie,
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Jak kosztowne mogą być to ubezpieczenia? Jeśli chodzi o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jego wysokość to 0.25 punku procentowego, który jest wliczany do marży kredytu. O wiele tańsza wydaje się polisa na życie. Jej wysokość to "zaledwie" 0.066 procent wartości kredytu. Problem w tym, że jest to koszt miesięczny, co oznacza, że w skali roku może on oscylować w zakresie 0.7 – 0,75 procent wartości kredytu.

Informacje dodatkowe

To nie wszystko, co warto wiedzieć na temat danego kredytu. Bardzo korzystnym z punktu widzenia Klienta faktem, jest możliwość udzielenia kredytu również przy niskim wkładzie własnym, którego wysokość wynosi co najmniej 10 procent całego kredytu. Oczywiście w takim przypadku (wkład od 10 – 20 procent) bank zobowiąże nas do zakupienia opisywanego wcześniej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, który istotnie może podwyższyć miesięczną ratę naszego zobowiązania.

Poza tym obowiązkiem banku udzielającego takiego kredytu, jest poinformowanie Klienta o ewentualnej konieczności skorzystania z dodatkowych usług, w celu utrzymania korzystniejszego oprocentowania (zwłaszcza marży). W powyższym przypadku, mamy do czynienia z ofertą łączoną, w ramach której otrzymujemy kredyt hipoteczny i konto bankowe dla Klientów indywidualnych.

Podsumowanie

Powyżej mamy do czynienia wyłącznie z prostą symulacją kredytu hipotecznego. Opisywane wartości zostały przedstawione w pewnym przybliżeniu, ale i tak pozwalają one na ogólną analizę kosztów, jakie poniesie potencjalny kredytobiorca. Na tej podstawie widać, że kredyt hipoteczny nie jest (biorąc pod uwagę kredyty gotówkowe) zbyt kosztowną formą zobowiązania finansowego. Niemniej, istotną rolę odgrywają tutaj ubezpieczenia, z których część – jak wspomniano wcześniej – nie została wykupiona.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego