Kredyt hipoteczny jako jedyna droga do własnego mieszkania

Kredyt hipoteczny jako jedyna droga do własnego mieszkania

Zakup mieszkania za gotówkę to niedoścignione marzenie większości społeczeństwa. Z reguły jednak to kredyt hipoteczny stanowi podstawę do uzyskania faktycznej niezależności życiowej. Podjęcie decyzji o spłacie długoterminowego zobowiązania to trudna sztuka. W artykule poznasz kilka kluczowych dylematów powiązanych z kredytem hipotecznym.

Co sprzyja kredytobiorcom na krajowym rynku?

Na pewno zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja kredytobiorcom, a także bardzo niskie stopy procentowe notowane w narodowej gospodarce. W aktualnych zapisach prawnych bank odpowiada nawet za propozycje restrukturyzacyjne, jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie regulować zobowiązania. Dochodzi do tego okres ewentualnej sprzedaży nieruchomości do sześciu miesięcy po rezygnacji z restrukturyzacji lub przy niemożliwości dojścia do porozumienia między stronami. Kredyt hipoteczny to w dalszym ciągu najtańszy kredyt notowany na rynku bankowości detalicznej, znacznie tańszy od pożyczek gotówkowych.

Najpopularniejsze dylematy kredytobiorców

Główny dylemat dotyczy wysokości raty miesięcznej przy spłacie kredytu hipotecznego. Zła decyzja to wykorzystanie maksymalnej zdolności kredytowej z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania, ponieważ zmagasz się wtedy z największymi kosztami. Kolejny problem to wkład własny. Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła obowiązkowy wkład własny na minimum 20% wartości nieruchomości, jednak niektóre banki gwarantują ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Nie należy jednak korzystać z tego narzędzia przez drastyczny wzrost kosztów, szczególnie w początkowych latach spłaty. Stałe, czy malejące raty? Przy stałych ratach tracisz, a przy malejących zyskujesz. Raty malejące to utrudnienie jedynie w pierwszych latach współpracy z bankiem. Według specjalistów rynku kredytów hipotecznych optymalny okres spłaty zobowiązania pod kątem kosztów to 20-25 lat. Od niedawna odpada problem zaciągania kredytów hipotecznych w walutach obcych, ponieważ odgórnie ograniczono, praktycznie wyeliminowano wskazany proceder. Kredytów hipotecznych udziela się w walucie zarobkowania kredytobiorcy, najczęściej PLN.

Realne oczekiwania potrafią obniżyć koszty kredytu hipotecznego

Kredytobiorca powinien przemyśleć nie tylko oferty kredytów hipotecznych, ale również własne oczekiwania odnośnie metrażu, potencjalnej sytuacji rodzinnej. Czasami opłaca się kupić mniejsze mieszkanie w dobrej lokalizacji niż duże w marnej ze względu na potencjał inwestycyjny w przyszłości. W aktualnych realiach ekonomicznych rzadko kupuje się nieruchomości na całe życie. Większość kredytobiorców po pewnym czasie sprzedaje apartamenty, aby zrealizować inne cele. Nigdy nie rezygnuj z negocjacji cenowych. Kiedy negocjacje są w ogóle możliwe? Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej przez bank. To na tym etapie masz szansę przedstawić własne wnioski. Przy pozytywnej zdolności kredytowej, przy braku zaległości w BIK i BIG, dobrym zawodzie twoje szanse na obniżenie oprocentowania wzrastają. Na decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego wpływa też polityka monetarna. Ta na razie znajduje się na niskim poziomie, jednak w przyszłości wysokie stopy procentowe to pewna sprawa. Z tego powodu przygotuj się na spłatę niższych i wyższych rat, cyklicznie. Bez analizy polityki monetarnej nie określisz prawidłowo maksymalnej kwoty zadłużenia i właściwego buforu bezpieczeństwa.

Wnioski

Kredyt hipoteczny to przyjazne narzędzie dla konsumenta w niskich stopach procentowych. Ustawa o kredycie hipotecznym zabezpiecza prawidłowo interesy kredytobiorców, a ograniczenie udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych to dobry krok w podnoszeniu jakości współpracy z bankami.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego