Dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową?

Dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową?

Pożyczka krótkoterminowa w świadomości społecznej to instrument nieco niebezpieczny. Warto jednak przeanalizować bardzo dokładnie współczesny sektor pożyczek gotówkowych, aby zrozumieć, że podpisanie podobnej umowy nie jest tak bardzo ryzykowne, a lichwiarskie praktyki odeszły w zapomnienie przez najnowsze zmiany prawne. W artykule zobaczysz, dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową i w jaki sposób zmieniły się warunki korzystania z podobnych, krótkoterminowych zobowiązań.

Obawy związane z pożyczkami krótkoterminowymi są zdecydowanie mało uzasadnione. W ostatnich latach nacisk na ograniczenie lichwiarskich praktyk na rynku pożyczkowych spowodował wprowadzenie zmian prawnych dotyczących ograniczenia tzw. kosztów pozaodsetkowych. W tym momencie przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego nie ponosisz kosztów większych od samej pożyczki. Procent kosztów jest wyrównany do naturalnych poziomów, które nie zagrażają budżetowi przeciętnemu gospodarstwa domowego, nawet po wystąpieniu dużych problemów ekonomicznych. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i dopasowanie umów o pożyczki krótkoterminowe do faktycznej sytuacji krajowych gospodarstw domowych to pierwszy czynnik rosnącej popularności kredytów krótkoterminowych (chwilówek), także w sektorze pozabankowym. Tak naprawdę po zmianach prawnych sektor bankowości detalicznej, a także branża firm pożyczkowych nie różnią się zbytnio pod względem ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do drobnego kredytobiorcy. Rośnie zdecydowanie popyt na pożyczki krótkoterminowe i to nie tylko wśród najbiedniejszych, ale również wśród średniej klasy. Dobra luksusowe finansowane kredytem to okazja do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu za stosunkowo niewielkie pieniądze, przy niewielkim obciążeniu ratami miesięcznymi. Większość pożyczek krótkoterminowych spłaca się w jednym lub maksymalnie dwóch terminach, co nie powoduje też przesadnego uzależnienia budżetu domowego od kredytów gotówkowych. Kredyty gotówkowe to dobre uzupełnienie budżetu, kiedy masz problemy z otrzymaniem terminowych wypłat od pracodawcy, czy przy rozwijaniu dodatkowego biznesu. Uproszczenie formalności przy kredytach gotówkowych to kolejny plus. W internecie o pożyczkę krótkoterminową najprościej. Do potwierdzenia wiarygodności wystarczy wykonanie przelewu z osobistego rachunku bankowego. Firma pożyczkowa po potwierdzeniu danych wysyła pieniądze. Umowy pożyczkowe otrzymujesz kurierem, najczęściej w następnym dniu roboczym po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku kredytowego.

Bardzo ważna zaleta pożyczek krótkoterminowych to szansa budowania pozytywnej historii kredytowej. Dlaczego warto działać w tym kierunku? Jeżeli chcesz w przyszłości finansować duży zakup, np. nieruchomości, wtedy pozytywna historia kredytowa to jedna z najważniejszych przewag negocjacyjnych. Oczywiście nie możesz zapominać o kapitale własnym, o dobrym zatrudnieniu, o uzyskiwaniu stabilnych dochodów. Spłata drobnych kredytów gotówkowych już na poziomie pierwszego, poważniejszego zatrudnienia to krok to lepszych warunków przy podpisywaniu większych umów kredytowych. Wzrost popytu na pożyczki gotówkowe świadczy o dojrzałości ekonomicznej społeczeństwa, o zainteresowaniu dobrami luksusowymi i większych możliwościach dla przedsiębiorców. Prosta pożyczka na zasadzie minimum formalności, bez lichwiarskich kosztów pozaodsetkowych to naprawdę pozytywny instrument, właściwie dla każdego gospodarstwa domowego. Czy wskazane argumenty przekonały cię do zaciągnięcia pierwszej pożyczki gotówkowej?

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego