Co warto wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego?

Co warto wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego?

Pożyczanie pieniędzy zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością, licznymi konsekwencjami i nieraz konsekwencjami. Pożyczanie pieniędzy od banku jest dużo bardziej skomplikowane, obwarowane licznymi prawami i przepisami oraz karami za zbyt długie spłacanie pożyczki. Lepiej, aby odpowiednio wcześniej dowiedzieć się wszystkiego na temat kredytu gotówkowego, zanim zostanie się postawionym pod ścianą.

Formalności związane z kredytem

Kredyty gotówkowe, w przeciwieństwie do pożyczki gotówkowej, mogą być udzielone tylko przez banki i instytucje finansowe. Z powodu swoich dosyć niskich kwot udzielane są na krótsze okresy niż kredyty hipoteczne. Zazwyczaj są to kwoty od kilku setek złotych do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy. Większe kwoty w postaci kilkuset tysięcy zazwyczaj oferowane są tylko firmom, które sprostają wyższym wymaganiom, które postawi przed nimi bank. Biorąc pod uwagę wszystkich kredytobiorców, najwyższa osiągalna wartość kredytu gotówkowego to 150 tysięcy złotych, a najdłuższy okres spłaty do 10 lat.

Ponieważ udzielane są na dużo mniejszą kwotę, nie wymagają tak dużych zabezpieczeń jak kredyt hipoteczny. Mimo to bank musi sprawdzić zdolność kredytową petenta, wysokość jego wynagrodzenia, a w przypadku większych kwot może poprosić o współkredytobiorce, ubezpieczenie kredytu, poręczyciela lub zastaw w postaci samochodu lub nieruchomości.

O kredyt można ubiegać się telefonicznie, internetowo lub w oddziale banku. Często największe zniżki dostają stali klienci banku, ale warto sprawdzić warunki w różnych instytucjach.

Potrzebnymi dokumentami będzie dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach. Najlepiej oceniana jest umowa o prace, ale umowa na zlecenie i dowód regularnych wpłat nie przekreśla szans na kredyt. Im większa jest jednak kwota kredytu, tym dłużej będzie trwało rozpatrywanie wniosku. Często jest to nawet kilka dni. Przy mniejszym kapitale ogranicza się to do jednego dnia lub nawet kilku godzin lub minut.

Ustawa o kredycie konsumenckim

Kredyty gotówkowe ograniczane i określane są przez liczne ustawy. Najważniejszą jest ustawa o kredycie konsumenckim. Zapewnia nam ona możliwość odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni bez żadnych konsekwencji. Jednocześnie gwarantuje nam ona prawo do spłacenia całości kredytu przed czasem bez ponoszenia z tego powodu dodatkowych kosztów. Jest to ochrona dla konsumenta, ponieważ dla banku szybsze spłacenie kredytu jest znacznie mniej opłacalne. Różnica w opłacie ubezpieczenia i prowizji spowodowana zmianą terminu spłaty powinna być klientowi zwrócona.

Oprocentowanie

Najważniejsze, co trzeba sprawdzić przy braniu kredytu, jest jego oprocentowanie, ponieważ to właśnie ten procent wykaże, jak drogi okaże się koszt samego kredytu. Jego maksymalna wartość to czterokrotność stopy lombardowej (16%). Często do tej kwoty zostają dodane prowizje, marże i koszty ubezpieczenia, więc samo oprocentowanie nie warunkuje ostatecznej wysokości rat.

Możemy wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe jest dużo bardziej popularne, ponieważ zwiększa szansę uzyskania kredytu. Zdolność kredytową oblicza się bowiem na podstawie pierwszej raty, która w przypadku oprocentowania stałego jest mniejsza niż w zmiennym. Raty w tym przypadku zawsze wynoszą tyle samo, choć zmienia się stosunek odsetek do kapitału w każdej kolejnej racie.

Oprocentowanie zmienne składa się z niezmiennej marży oraz zmiennej sytuacji rynkowej. Jeśli stopa procentowa na rynku międzybankowym ulegnie zmianie, oprocentowanie wzrośnie lub zmaleje.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego