Co trzeba dokładnie przeanalizować przy zaciąganiu kredytu gotówkowego?

Co trzeba dokładnie przeanalizować przy zaciąganiu kredytu gotówkowego?

Efektywność zadłużenia na poziomie budżetu domowego zależy w dużym stopniu od dokładnej analizy potencjału kredytów gotówkowych. Pojawia się jednak problem właściwego podejścia do monitorowania pożyczek krótkoterminowych pod względem wydajności. Na jakie czynniki warto zwrócić uwagę, aby nie narazić się na problemy ekonomiczne, czy czysto formalne?

Jakie czynniki uwzględnić przy analizie kredytów gotówkowych?

Na początku analizy kredytobiorca musi przemyśleć, czy z korzysta usług banków komercyjnych lub firm pożyczkowych. W bankach komercyjnych bardziej opłaca się z reguły pożyczka długoterminowa, natomiast w firmach pożyczkowych zobowiązanie krótkoterminowe ze względu na specjalizacje podmiotów. Kolejna sprawa dotyczy oprocentowania nominalnego. Polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski wpływa na kształtowanie oprocentowania nominalnego. Należy przez to rozumieć, że w okresie bardzo niskich stóp procentowych zadłużenie opłaca się najbardziej. Natomiast przy wzroście stóp procentowych trzeba dokładnie przemyśleć wchodzenie na rynek kredytów długoterminowych. Te bowiem mogą faktycznie nadwyrężyć budżet gospodarstwa domowego. Oprocentowanie nominalne przy analizie kredytowej to nie wszystko. Przy każdej umowie rozpatrujesz też koszty pozaodsetkowe, do których zalicza się przede wszystkim prowizja, ubezpieczenie (z reguły opcjonalne), czy opłaty za przelewy. Szczególnie banki detaliczne naliczają nietypowe opłaty za przelewy, co nie jest do końca etyczne. W każdym kredycie gotówkowym finalne oprocentowanie kształtuje się dopiero po dodaniu kwoty pożyczki i prowizji. To oznacza, że kwota pożyczki na poziomie 2000 złotych i prowizja 400 złotych sumuje się i daje ostatecznie 2400 złotych. Dopiero od 2400 złotych masz do czynienia z oprocentowaniem. To stosunkowo popularny problem przy obliczeniach faktycznych kosztów zobowiązania.

Wiarygodność i prawa konsumenta na rynku pożyczkowym

Wiarygodność pożyczkodawcy to kolejna kategoria analizy, chociaż mniej ważna w bankach detalicznych, gdzie obowiązuje jednak prawo bankowe i ustawa o kredycie konsumenckim. Rynek kredytów krótkoterminowych w ostatnich latach się oczyścił, ale to nie znaczy, że masz od razu podpisywać umowy o pożyczki gotówkowe bez czytania. Zapoznaj się ponadto z prawami konsumenta zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. W ten sposób lepiej podejdziesz do zabezpieczenia własnych interesów. Pracuj nad zdolnością kredytową, bo im stabilniejsze dochody miesięczne, tym mniejsze koszty zobowiązania krótko oraz długoterminowego.

Warunki analizy kredytowej – podsumowanie

Monitoruj koniecznie wysokość oprocentowania nominalnego, prowizji, system przelewów w bankach komercyjnych, komunikaty z Rady Polityki Pieniężnej odnoszące się do zmiany stóp procentowych. Studiuj prawa konsumenta, a w tym ustawy prawo bankowe i ustawę o kredycie konsumenckim, a unikniesz większości problemów podczas pozyskiwania krótkoterminowego zobowiązania.

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego