Cechy kredytu

Cechy kredytu

Życie nie zawsze nam sprzyja. Bywa że gotówka potrzebna jest w danym momencie, który zniknie jeśli go nie wykorzystamy. Współczesny świat oferuje nam dostęp do szybkiej gotówki. Obecnie wszystkie podmioty udzielające kredytów gotówkowych udzielają odpowiedzi w przeciągu kilkunastu minut, a na pewno w jeden dzień.

Jednakże zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu warto poznać dokładnie jego cechy tak, aby nic nie mogło nas zaskoczyć. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że przedmiotem kredytowania są pieniądze. To je uzyskujemy od pożyczkodawcy i w takiej postaci musimy je zwrócić. Kolejna cecha kredytu to zwrotność, czyli zwracamy kwotę kredytu w określonym terminie zgodnie z zawartą umową kredytową. Dodatkowo kredyt to umowa przyznawana na określony cel, przy czym jakakolwiek zmiana przeznaczenia wykorzystania kredytu powoduje wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank. Umowa kredytowa to umowa o charakterze odpłatnym, gdzie bank pobiera prowizję od kredytu przyznanego i obowiązkowo spłacane są odsetki od kredytu wykorzystanego. Często podmiot udzielający kredytu wymaga także zabezpieczenia kredytu na wypadek niemożliwości jego spłaty.

Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że istnieje wiele różnych form udzielania kredytu gotówkowego, co wiąże się z innymi cechami charakterystycznymi. Kredyt gotówkowy pełni także kilka funkcji. Funkcje te wynikają z faktu, że tworzy on kolejny pieniądz dla pożyczkobiorcy(czyli funkcja kreatywna). Następnie kredyt umożliwia kredytobiorcy spłacenie swoich zobowiązań(więc spełnia funkcję płatniczą). Kredyt charakteryzuje się także funkcjami takimi jak finansowa, gdyż daje możliwość sfinansowania przedsiębiorstwom różnych projektów służących ich rozwojowi oraz funkcję kontrolną, gdyż zasadą jest, że kredyt udziela się wiarygodnym kredytobiorcom.

Warto pamiętać, że kredyty można podzielić na kredyty odnawialne i te nieodnawialne. Istnieje także rodzaj kredytu łączący cechy tych dwóch wcześniej wspomnianych. Odnawialność kredytu polega na udostępnieniu gotówki na rachunku (bieżącym, kredytowym), z którego kredytobiorca może korzystać w dowolnym dla siebie czasie. Przy tego typu kredycie konieczne jest odnawianie kredytu jako całości(co pewien czas tak, aby bank mógł sprawdzić możliwości kredytobiorcy).

Sprawdź najniższą ratę dla Twojego kredytu

Oblicz ile mogłaby wynosić rata dla Twojego kredytu gotówkowego